Jet Nozul Difuzor  difuzor1  slot-difuzor
 Jet Nozul Difüzör  Kare Swrildifüzör  Slot Difüzör
 Türbülanslı Difüzör  Difüzör
 Türbülanslı Difüzör Yuvarlak Swrildifüzör